توضیحات آگهی

ویلایی کلنگی بلوار باغستان
100% قابل تهاتر با واحدهای مسکونی و آپارتمان به قیمت
358 متر بر اصلی با موقعیت تجاری
بر 13 متر
سند شش دانگ قابل انتقال
مناسب ساخت و ساز
موقعیت عالی برای سرمایه گذاری

مشاوره