توضیحات آگهی

3.5 هکتار زمین در تنکمان هشتگرد سند دار
50% قابل تهاتر با ملک در تهران و کرج
چسب بافت تنکان
قابل تفکیک
دارای 100 متر بر اصلی جاده تنکمان
دارای چاه آب اختصاصی و تاسیسات
دارای برق 3 فاز، گاز فشار قوی

مشاوره