توضیحات آگهی

157 هزار متر زمین سند دار در آبیک
50% قابل تهاتر
بر اصلی جاده آبیک
دارای مجوز پرورش ماهی
دسترسی سریع به اتوبان و جاده قدیم
دارای 2 چاه آب عمیق با کنتر هوشمند
موقعیت عالی جهت سرمایه گذاری و ساخت