توضیحات آگهی

فرصت خوب خانه دار شدن در منطقه ی خوب گوهردشت
دارای مستاجر به مبلغ 150 میلیون پیش و ماهی 5 میلیون اجاره
دارای سند تک برگ با قدرالسهم بالا
موقعیت دسترسی بسیار خوب در محله ای ارام ودنج
پذیرایی ذلباز و نورگیر و پرده خور
اتاق خواب های استاندارد و نورگیر
مشاعات تمیز ومرتب
پارکینگ مسقف ودرب ریموت دار