توضیحات آگهی

منطقه تجاری و دسترسی عالی به خیابان ابان و شهید بهشتی
دارای سند و مدارک کامل
موقعیت بسیار خوب ملک هم دونبش است وهم دستور نقشه گرفته نشده است
قابلیت ساخت تجاری مسکونی ، ابعاد ملک 25 در 12/5 ، 250 متر بنا ، دوعدد کنتور آب