توضیحات آگهی

سند تک برگ
2 طبقه ویلایی کلنگی
352 متر زیر زمین
با بهترین لوکیشن
بهترین موقعیت و مناسب ساخت و ساز
نیاز به بازسازی برای سکونت
3بر
بر جلو 12
شرایط مناسب برای سرمایه گذاری

مشاوره