توضیحات آگهی

واحد 75 متری چهارصد دستگاه
دارای پارکینگ مشاعی، آسانسور و انباری سندی
دارای سند تگ برک
2 خواب و رو به نما
ملک 2 کله است
مناسب سکونت و سرمایه گذاری