توضیحات آگهی

واحد تجاری مرکز شهر محمد شهر دارای سند تجاری
50% قابل تهاتر میباشد
⬅ 200 متر تجاری
⬅ بهر خیابان اصلی مشکین دشت و دارای بر 8 متری
⬅ دارای کلیه انشعابات شهری
⬅ دارای برق 3 فاز
⬅ دارای انبار
⬅ دارای بالکن
⬅ دارای موقعیت تجاری و اداری
⬅ جنب شعب بانکها در مرکز شهر
⬅ مناسب موسسات اداری و بانکی و صندوق ها
⬅ مناسب سرمایه گذاری

مشاوره