توضیحات آگهی

مشارکت در ساخت 1280 متر تجاری
کابری مجهز شهری
1990 متر زیر بنا تجاری حال حاضر
امکان ساخت تا 15 طبقه
4 طبقه تجاری و الباقی اداری
پروژه بینظیر در کرج
امکان فروش 3 دانگ از ملک نیز موجود است
همچنین مالک در ساخت نیز مشارکت خواهند داشت
مشارکت کنندگان گرامی دعوت به حضور در محیط شرکت و مذاکره حضوری میشوند

مشاوره