توضیحات آگهی

قابل تهاتر به صورت 3 میلیارد نقد و مابقی تهاتر
دارای دسترسی های محلی خوب
موقعیت ملک 2 نبش است
ابعاد 30*34 می باشد