توضیحات آگهی

داراری دسترسی با موقعیت عالی
پاخور خوب
داخل پاساژ
54 دقیقه تا اتوبان تهران کرج
بر 3/60
10 متر بالکن