توضیحات آگهی

2 واحد 65 متری
دارای سند تک برگ
با کاربری اداری
بهترین موقعیت بلوار امیرکبیر
بر اصلی بلوار امیرکبیر
پاخور عالی
دارای نورگیر فوق العاده
فضای آبدارخانه
محیط اداری
فرصتی استثنایی برای پزشکان ، دفاتر کار و …..