توضیحات آگهی

قابل تهاتر 50% با اپارتمان
دارای دسترسی های محل عالی در محدوده مهرشهر
کاربری باغ ویلا می باشد
دارای سند تک برگ شش دانگ اماده انتقال
ابعاد 30*60

مشاوره