توضیحات آگهی

مناسب سرمایه گذاری
منطقه رو به رشد
مناسب ساخت سوله و کارگاه
ابعاد 30*23/33
خیابان کشی شده
نزدیک به بافت
زمین چهاردیواری میباشد