توضیحات آگهی

تعداد پنجره های زیاد و نورگیری فوق العاده در تمامی نقاط واحد
در یکی از بهترین نقاط عظیمیه
فول بازسازی شده
واحدی بزرگ با فضای نشینمن و پذیرایی مجزا
پنجره های بزرگ و پرده خور فوق العاده
دارای پارکینگ و انباری اختصاصی
به تازگی نقاشی شده است
دارای کمد دیواری های بزرگ

مشاوره