توضیحات آگهی

موقعیت بسیار عالی بر خیابان اصلی
دسترسی به مراکز تجاری و رفاهی
دارای قدرالسهم از عرصه
دارای سند تک برگی ، حیاط اختصاصی برای واحد
قابل استفاده به عنوان دفتر اداری در لوکیشنی خوب
واحد به تازگی بازسازی شده

مشاوره